Hvorfor kan vi ikke hente juice til enhver tid?

Vi lagrer ikke juice, vi produserer alle bestillinger rett før levering. Dette betyr at juicen er så fersk som mulig, men det betyr også at du må bestille først.

Hvorfor leverer dere ikke juice til mitt 3- eller 5-dagers juiceprogram hver dag?

På grunn av måten vi utvinner juicen på, trenger vi ikke å levere hver dag, noe som er bedre for deg! Hva betyr dette? Essentially sin ekstraheringsteknikk er unik i vår region; vi benytter hydraulisk presse, som i motsetning til sentrifugale juicere, skiller seg ut på et par bemerkelsesverdige måter: Den har større utnyttelse av juicen, og dermed større vitamin og mineralutvinning/absorpsjon. Denne metoden er en todelt prosess: først går maten gjennom en sliping og skjæringsprosess, for så å bli lagt inn i pressen. Gjennom 9-tonns press trykkes hver dråpe av gode frukt og grønnsaker ut. Vår hydrauliske presse holder også enzymer intakt for en lenger periode, noe som er avgjørende for å bevare næringsstoffer og smak. Det estimeres at man gjennom vår metode får 3-5 ganger mer vitaminer og mineraler enn juice fra andre maskiner.

Hva skjer hvis jeg ikke er hjemme når dere leverer?

Våre sjåfører har fått klar instruks om å aldri forlate juicen uten tilsyn. Hvis du ikke er tilgjengelig ved leveranse, vil vi ringe deg. Det er ditt ansvar å være hjemme innen tidsrommet du har avtalt ved bestilling, hvis ikke vil juicen bli returnert og kastet. Vi tilbyr ikke refusjon i slike tilfeller.

Hvorfor kan jeg ikke få 5-dager samtidig?

Fordi vi vil at du skal ha den ferskeste juicen som mulig.